Stojíme na pevných základech a dlouholeté praxi!

Oblasti působnosti:

Vedení společnosti

Zastupování v daňovém řízení

Poradenství v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence

Zpracování podkladů pro daňová přiznání

Vedení účetnictví obchodních společností, družstev, veřejně-prospěšných poplatníků

Kurzy účetnictví

Oblasti působnosti:

Vedení účetnictví obchodních společností

Vedení daňové evidence

SPECIALIZACE: Právnické osoby

Oblasti působnosti:

Vedení účetnictví obchodních společností a družstev

Vedení účetnictví veřejně prospěšných poplatníků – spolky, církve a náboženské společnosti

SPECIALIZACE: Veřejně-prospěšní poplatníci

Oblasti působnosti:

Komplexní zpracování mzdové agendy

Vedení exekucí

Zastupování při kontrole na OSSZ, ZP

Přihlášky a odhlášky zaměstnanců

SPECIALIZACE: Mzdy a personalistika